Kuvankäsittely

Kuvaa käsitellään sen median ehdoilla, jossa kuva on tarkoitus julkaista. Näiden teknisten reunaehtojen lisäksi eri kuvausaloilla on erilaiset ihanteet sille, kuinka paljon kuvaa voi muokata.

 

Median vaatimukset

Tavallisimmin kuvia käsitellään sanomalehti-, aikakauslehti- tai verkkojulkaisua varten. Näistä medioista jokaisella on omat tekniset vaatimuksensa. Jos et ole kovin kokenut, kysy asiakkaalta ohjeita.  Tutki jälkeenpäin huolellisesti, miten käsittelemiesi kuvien sävyt toistuivat julkaisussa. Seuraavalla kerralla osaat sitten vielä paremmin.

 

Kuvankäsittelyn etiikka

Eri kuvausaloilla, jopa yhden lehden eri osastoissa, noudatetaan erilaisia kuvankäsittelytapoja. Nämä tavat tai säännöt pohjautuvat eettisiin näkökohtiin eli siihen, kuinka realistista kuvaa todellisuudesta milläkin kuvausalalla halutaan välittää.

Uutiskuvaa säätelevät huomattavan tarkat periaatteet. Uutiskuvan on oltava mahdollisimman aito, joten käsittelyssä keskitytään kuvan tekniseen paranteluun. Kuvan sisältöön tai esim. sen valoisuuteen ei saa puuttua. Silti saman lehden viikonloppunumeroon tehdyssä henkilöhaastattelussa kuvaa voi käsitellä jo huomattavasti luovemmin. Aikakauslehtien kansikuvissa ja kuvituskuvissa käsittely saattaa olla  voimakastakin.

Sanomalehteen tulevan kuvan taustaa ei voi yleensä blurrata, eikä kuvaan voi siirtää henkilön päätä toisesta ruudusta, vaikka kuvankäsittelykursseilla olisitkin sen taidon oppinut.  Aikakauslehdissä kuvankäsittely on vapaampaa. Aikakauslehtikäsittelyssä on usein ajatuksena, että henkilön kasvoista voi siloitella pois asiat, jotka eivät niihin pysyvästi kuulu, kuten hetkelliset iho-ongelmat. Toisinaan henkilön ihoa toivotaan siloiteltavan huomattavastikin, tai henkilöä halutaan jopa muokata hoikemmaksi. Ääripäänä kuvan muokkaamisessa ovat mainoskuvat.

Esimerkkitapaus kontekstiin sopimattomasta kuvankäsittelystä löytyy wikipediasta

Kommunikoi!

Esimerkiksi aikakauslehteen kuvia toimittaessasi, pidä lehden AD selvillä siitä, mitä kuvalle on tehty. Sooloilusta voi tulla ikäviä seuraamuksia. Voit kysyä lehdestä neuvoa, jos kuvankäsittelyn eettiset rajat askarruttavat.