Kuvauspalkkiot

Kuvauspalkkion määritteleminen ei ole uran alkuvaiheessa helppoa, mutta kokemuksen myötä se helpottuu. Keskeinen työvälineesi on hinnasto, jota laatiessasi sinun kannattaa kysyä vinkkejä muilta kuvaajilta.

 

Kuvauspalkkio

Palkkatyössä työnantaja laskee ja maksaa sinulle verojen, eläke- ja sosiaalimaksujen jälkeen käteen jäävän summan. Freelancerina et saa asiakkaalta palkkaa, vaan palkkion tehdystä työstä. Kun hinnoittelet työtäsi, ota huomioon, että tästä summasta maksat itse verosi ja kulusi, kalustosi ja vuokrasi, sekä myös lomasi. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kun poistat palkkiosta arvonlisäveron, jäljelle jäävästä summasta noin puolet jää sinulle.

 

Hinnasto

Hinnasto on keskeinen kuvaajan työkalu. Sinun kannattaa valmistella oma hinnasto, joka toimii pyytämiesi palkkioiden pohjana. Sen laatimisessa kannattaa kysyä neuvoa muilta kuvaajilta.

Hinnastossa määrittelet:

  • hinnat eri medioihin
  • hinnat suhteessa tekijänoikeuksien luovutuksen laajuuteen
  • aikakohtaiset palkkioperusteet (tuntihinta/puolipäivä/päivä)
  • kuvakohtaiset palkkioperusteet

Matka-aika kuuluu pääsääntöisesti työaikaasi. Jos matka on suuntaansa yli 60 minuuttia, on siitä useimmiten tapana laskuttaa vain 50% normaalista tuntihinnasta.  Muista laskuttaa myös matkakulut.

Tarkista hinnastosi vuosittain vertaamalla sitä esim. Suomen Journalistiliiton suosituspalkkioihin.  Hinnat kannattaa korjata oikealle tasolle alan uusien työehtosopimusten mukaisesti.

 

Mediakohtaiset hinnat

Valokuvaajat hinnoittelevat kuvansa yleensä sen mukaan, mihin mediaan kuva on tulossa tai miten laajaa sen käyttö on. Toistaiseksi lehtijulkaisu on asiakkaalle kalliimpaa kuin verkkojulkaiseminen. Lehdissä sanomalehtikuva on edullisempaa kuin aikakauslehtikuva ja mainoskuva näihin nähden ihan eri hintaluokassa. Lehden kansikuvasta voit useimmiten laskuttaa enemmän kuin sisäsivujen kuvituskuvasta, sillä se on keskeinen lehden myyntiin vaikuttava tekijä.

Muutenkin kannattaa tehdä taustatyötä hinnoittelun suhteen. Lehden levikki, eli se kuinka monen ihmisen nähtäville kuvasi päätyy on keskeinen sen hinnoitteluun vaikuttava tekijä. Lisäksi kannattaa tutkia eri lehtien mediakortteja, joista näet paljonko ilmoituspaikat kyseisessä lehdessä maksavat. Näin voit arvioida eri lehtien mainostuloja ja tehdä palkkiopyyntösi myös tuon tiedon pohjalta. Toisin sanoen: jos kyseessä on suurilevikkinen lehti, jossa on paljon kalliita mainoksia, voit pyrkiä nostamaan myös oman työsi hintaa.

 

Tekijänoikeuksien luovutus

Tällä hetkellä valokuvaajan työtä keskeisesti muokkaava asia on kiista valokuvan tekijänoikeuksien luovutuksesta. Valokuvaajien hinnastoissa asia on yleensä järjestyksessä: mitä enemmän oikeuksia valokuvaaja luovuttaa asiakkaalle, sitä enemmän asiakas maksaa. Ongelman ytimessä on mediakentän muutos, joka tuntuisi edellyttävän että kaikki aineisto on käytettävissä monimediaisesti ja hyvin pitkällä aikavälillä ilman sopimusteknisiä kiekuroita.  Käytännössä toimeksiantajat hakevat tilannetta, jossa heillä olisi kertakorvausta vastaan kaikki oikeudet aineiston käyttöön. Valokuvaajan toimeentulon kannalta tämä on hyvin vaikea asia. Suuri osa valokuvaamisen tuotosta syntyy siitä, että kuvan merkitys, kiinnostavuus ja käytettävyys saattaa muuttua pidemmällä aikavälillä ja asiakas haluaakin lisätä oikeuksiaan sen käyttöön.  Koska on hyvin vaikea arvioida kuvan käytön laajuutta tulevaisuudessa, on vaikea arvioida myös sen totaalista arvoa.

 

Aika- vai kuvakohtainen hinta

Useimmat valokuvaajat pitävät järkevänä hinnoitella työnsä kuvaamiseen ja kuvan jälkikäsittelyyn käytetyn ajan perusteella. Ota huomioon, että matkat kuvauspaikalle ja takaisin kuuluvat pääsääntöisesti työaikaasi. Jos joudut odottamaan kuvauspaikalla vaikka haastattelun tekemisen ajan, sekin kuuluu työaikaan.  Hintaa voit kuitenkin kohtuullistaa, jos käyt pitkällä tauolla tai lounaalla omaa vuoroasi odotellessa

Kuvankäsittelylle voit laatia myös oman hinnaston. Voit antaa tuntihinnan esimerkiksi näin:

  • sanomalehtikuvan käsittely: 4 kuvaa / h
  • aikakauslehtikuvan käsittely: 2 kuvaa / h

Toisinaan työhön käyttämäsi aika ylittyy, toisinaan alittuu. Tällaisen hinnaston avulla asiakkaasi saa kuitenkin selkeän tiedon siitä, millainen lasku hänen tilaamistaan kahdeksasta kuvasta syntyy, verrattuna esim. 12 kuvan tilaukseen.

Joskus asiakkaalla on tarve vaikkapa neljälle kuvalle, jotka voidaan suunnitella hyvinkin tarkasti etukäteen. Siksi sinun kannattaa määritellä myös kuvakohtaiset korvaukset hinnastoosi. Tee aina kirjallinen sopimus työn laajuudesta. Joskus neljä kuvaa tilannut asiakas uskookin joutuvansa maksamaan vain niistä kahdesta, jotka lopulta julkaisee.

 

Hinnasto ja todellinen palkkio

Tarkkaan ajateltu hinnasto on keskeinen työvälineesi. Se ei kuitenkaan ole automaatti, joka määrittelee suoraan työn hinnan. Joskus kannattaa nostaa hintoja hiukan ihan uskottavuussyistä. Joskus kun asiakkaasi on vaikkapa hyvää työtä tekevä vähävarainen yhdistys tai yksittäinen taiteilija, voit haluta kohtuullistaa korvaustasi. Hinnoittelutaitosi kasvaa kokemuksen myötä.

Apua hinnoitteluun saat Suomen freelancer-journalistit ry:n freet.fi –sivustolta, kts. ulkoiset linkit.

 


→Tekijänoikeuksista

Journalistiliiton suosituspalkkiot (journalistiliitto.fi)

Freelancerjournalistien hinnoittelusta (freet.fi)

Freetyön palkkiolaskuri (freet.fi)