Yrittäjä vai työntekijä?

Valokuvaajana voit toimia joko työsuhteessa tai freelancerina. Työkulttuurin muutokset ovat johtaneet siihen että kuvaukset ostetaan yhä useammin freelancerkuvaajilta. Freelancerin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ryhtyä yrittäjäksi.

 

Työsuhteeseen päätyy vain harva

Yksi valokuvaajan ammatin suurimmista muutoksista liittyy siihen, että vakituisia työsuhteita on tarjolla yhä niukemmin. Esimerkiksi lehdet palkkaavat kuvaajia lähinnä vanhojen jäädessä eläkkeille, jos silloinkaan. Aniharvoin nämä tulevat edes yleiseen hakuun. Julkaisujen kuvista yhä useampi on freelancerin ottama tai kuvatoimistosta ostettu.

Tällä hetkellä (2015) suurimmilla sanomalehdillä on palveluksessaan alle 10 kuvaajaa, pienemmillä 0–2.  Aikakauslehtikuvaajat työskentelevät yleensä usealle saman konsernin lehdelle yhtä aikaa, eikä yksittäisellä lehdellä siis välttämättä ole yhtään omaa kuvaajaa.

Palkkasuhteessa  johonkin lehteen on Suomessa laskutavasta riippuen vain noin parisen sataa kuvaajaa. Kun alalle tulee joka vuosi satoja uusia kuvaajia, on selvää, että freelanceriksi ryhtyminen on merkittävin tapa työllistyä valokuvaajana.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun olisi pakko ryhtyä yrittäjäksi. Freelancerina voit toimia myös freelancerverokortilla, osuuskunnan jäsenenä tai laskuttamalla työstäsi palkkiopalveluja myyvän yrityksen kautta.

 

Yrittäjyyden ja työsuhteessa olemisen erot

Valokuvaajana voit joskus joutua tilanteeseen, jossa sinua kohdellaan työvelvoitteiden osalta kuin työsuhteista, mutta taloudellisesti kuin freelanceria tai yrittäjää. Tiivistäen: jos työskentelet asiakkaan tiloissa asiakkaan välineillä ja asiakkaan ohjauksessa, olet työsuhteessa.

Seuraava lista auttaa sinua hahmottamaan yrittäjänä toimimisen ja työsuhteessa olemisen eroja. Jos työehtosi tuntuvat epäselviltä, ota yhteyttä Suomen Journalistiliittoon. Kuvaile tilanteesi, äläkä epäröi kysyä tyhmiä kysymyksiä selvittääksesi, toimiiko työnantajasi oikein.

 

Yrittäjä

 • toimii omalla vastuulla ja hänellä on riski työn onnistumisesta ja pääomapanoksesta
 • saa työlleen suullisen tai kirjallisen toimeksiannon
 • käyttää omia työvälineitä ja työtiloja
 • työskentelee ilman johtoa ja valvontaa eli työn tilaaja ei valvo työn tekemistä
 • voi valita työaikansa
 • voi työskennellä usealle toimeksiantajalle samanaikaisesti
 • voi palkata apulaisen tai sijaisen toimeksiantajaa kuulematta
 • saa korvauksen työstä tuloksen mukaan
 • ei saa vuosilomakorvausta tai muita kulukorvauksia ellei toisin ole sovittu
 • ilmoittautuu ennakkoperintärekisteriin ja hänen on rekisteröidyttävä myös arvonlisäverovelvolliseksi 


Työntekijä

 • tekee työtään työnantajalle, joka kantaa vastuun ja riskit työn onnistumisesta ja pääomapanoksesta
 • tekee suullisen tai kirjallisen työsopimuksen
 • käyttää työnantajan välineitä ja tämän tarjoamia työtiloja
 • työskentelee työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja on velvoitettu raportoimaan työn tekemisestä
 • työskentelee työnantajan määräämänä työaikana
 • ei saa välttämättä työskennellä muille työnantajille samaan aikaan
 • ei saa palkata apulaista tai sijaista työnantajaa kuulematta
 • saa palkan työnteosta
 • saa työnantajan maksaman vuosilomakorvauksen ja eläkkeen sekä korvauksen työstä aiheutuvista kuluista

 

Pätkätyöt

Palkkatyössä olet joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisuuksia ovat mm. kesätyöt, sijaisuudet ja erilaiset määrämittaiset projektit. Huomaa, että työnantaja ei saa kohtuuttomasti ketjuttaa määräaikaisuuksia vaan työn pätkimiselle on oltava perusteet.

 

TTT eli tarvittaessa töihin tuleva

Palkkatyötä on myös TTT-työ. TTT-työsuhteessa tulet työpaikalle tekemään työtä silloin kun sinua tarvitaan, esimerkiksi hoitamaan työvuoron tai yksittäisen keikan. Kun olet töissä, sinua koskevat kaikki palkkatyöläisen velvoitteet. Työnantajan on puolestaan hoidettava kaikki työntekijävelvoitteensa, kuten eläkemaksut ja vuosilomakorvaukset. Työnantaja tarjoaa myös työtilat, työvälineet sekä ohjaa työtäsi. Jos käytät palkkatyössä omaa kameraa tai muita välineitäsi, sinun tulee saada siitä korvaus.

 

→ Freelance-työstä
Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas (freet.fi)