Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen ovat tärkeimpiä yrityksen perustamiseen liittyviä töitä. Tee pohjatyöt rauhassa ja ajatuksella.

 

Liikeidea

Liikeidea kuvaa tiivistetyssä muodossa sen, miten yrityksesi tulee ansaitsemaan rahaa. Se siis kertoo:

  • mitä yritys tekee
  • kenelle nämä tuotteet ja palvelut suunnataan sekä
  • miten tuotteet ja palvelut tuotetaan ja järjestetään asiakkaiden saataville

Liikeidea on siis syy yrityksen olemassaoloon. Sen pohjalta tehdään tarkempi liiketoimintasuunnitelma.

 

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmassa käyt läpi asiat, jotka vaikuttavat liikeideasi menestyksekkääseen toteuttamiseen. Liiketoimintasuunnitelmaa kirjoittaessasi teet itsellesi yrityksesi käsikirjan, kuvauksen siitä mitä olet tekemässä. Liiketoimintasuunnitelmaasi voit palata vaikka vuosittain, tarkastelemaan, mitkä osat näkemyksestäsi pitävät edelleen kutinsa ja mitä sinun saattaisi kannattaa kehittää uuteen suuntaan.

Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaat näkemyksesi ainakin seuraavista asioista:

  • liikeideasi
  • vahvuutesi ja heikkoutesi valokuva-alan ammattilaisena ja yrittäjänä sekä mahdolliset koulutustarpeesi
  • tuotteesi, palvelusi, hinnoittelusi suhteessa markkinoilla jo olevaan kilpailuun
  • olemassaoleva ja potentiaalinen asiakaskuntasi
  • erottautuminen muista markkinoilla toimivista yrityksistä

Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessasi selkeytät yrityksesi toimintaperiaatteen itsellesi. Tämä työ mahdollistaa ideasi viestimisen myös ulospäin. Ilman punnittua liiketoimintasuunnitelmaa, joka sisältää myös rahoitus- ja kannatuslaskelmia, on käytännössä mahdotonta saada asiantuntija-apua saati starttirahoitusta. Liiketoimintasuunnitelman ei kuitenkaan tarvitse olla satasivuinen selvitys, vaan asiasi voit esittää hyvinkin suoraviivaisesti.


Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta  (liiketoimintasuunnitelma.com)