kuoletusaika vuosina
Kamerakaluston arvo
Muun kuvauskaluston arvo
Kulkuneuvojen arvo
Atk-välineiden ja ohjelmien arvo
Kiinteistökulut / vuosi
Muut kulut / vuosi
Kuvauksen kesto / tuntia
Kuvien jälkikäsittely / tuntia
Kuvauksen erityiskulut
Tavoitekuukausipalkka
Laskutettavia tunteja / viikko
Lomaviikkoja / vuosi