Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuskysymykset ovat digitaalisen kehityksen myötä muuttuneet yhä hankalammiksi.  Tekijänoikeuksiin kannattaa perehtyä, sillä kyseessä on valokuvaajien toimeentulon kannalta oleellinen asia.

 

Tekijänoikeuksien tarkoitus

Tekijänoikeuksien tarkoitus on suojata luovan työn tekijän oikeus oman työnsä tuloksiin. Tekijänoikeuslain mukaan valokuvan ottajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta.

Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisen oikeuden haltijalla on oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataville. Moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonan ja teoksen omaperäisyyden kunnioittamiseen ja ovat pääsääntöisesti luovuttamattomia oikeuksia.

Kun valokuvaaja luovuttaa kuvan käyttöoikeuksia asiakkaalle, siirrytään tekijänoikeuslaista sopimiseen, jota laki ei määrittele.

 

Sopiminen tekijänoikeuksista

Esimerkiksi freelancerkuvaajan ja toimeksiantajan on keskenään määriteltävä, mitä oikeuksia siirtyy, millä ehdoilla, hinnalla ja missä laajuudessa. Tässä neuvottelussa asiakasyritykset ovat lakiosaamisensa ja neuvottelukokemuksensa ansiosta yleensä vahvoilla. Tyypillisesti tekijänoikeusasiat määritellään asiakkaan tuottamassa sopimuksessa, ja kuvaajan rooliksi tilanteessa vaikuttaa jäävän sopimuksen hyväksyminen (= työn saaminen) tai sopimatta jättäminen (=työttä jääminen).  Ilman sopimusta tulisi silti voida työskennellä – muuten rikotaan alan hyvää tapaa.

Tekijänoikeudet ovat sinulle arvokasta omaisuutta. Järkevintä olisi rajata luovuttamasi oikeudet ja myydä laajemmat tekijänoikeudet asiakkaalle jos ja kun heidän kuvankäyttötarpeensa laajenevat. Kaikkien oikeuksien myyminen rutiininomaisella kertakorvauksella ei juuri kannata.

Sovi tekijänoikeuksista ennen toimeksiantoa. Ellei niistä sovita, noudatetaan Suomen Journalistiliiton (SJL) ja Viestintätyöntajat VTA:n sopimusta, eli ensi- ja vapaata käyttöoikeutta. Mainitse luovutettavat oikeudet lähettämässäsi laskussa. Toimeksiantaja hyväksyy luovutuksen laajuuden maksaessaan laskun.

Sovi verkkokäytöstä ja/tai asiakkaan edelleenluovutuksesta erikseen esimerkiksi prosenttiperustainen korvaus tai tietty summa per luovutus.

 

→ Käyttöoikeuksista
→ Toimeksiannosta sopimisesta

Valokuvaajan tekijänoikeusopas (finnfoto.fi)